کسب مقامهای برتر دانشجویان پردیس علوم در پانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

کسب مقامهای برتر دانشجویان پردیس علوم در پانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


پانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران به پایان رسید.

دانشجویان پردیس علوم موفق به کسب عنوان های برتر ذیل گردیدند:

دختران:

والیبال مقام سومبنفشه سیفی، افسون کشکلانی، مریم میرزائیان، سبا رستم کلایی، سارینا آذرگون، مریم پازوکی، فرزانه تهوری، فاطمه سخاوت، فاطمه گلابگیرها،

تکواندو: زهرا درختی مقام اول، معصومه رمضان برسی مقام دوم.

 

پسران

شطرنج تیمی مقام اول: علیرضا کامکار، علیرضا آهنگری، ابوذر شیرازی. 

شطرنج انفرادی: مقام دوم ابوذر شیرازی، مقام سوم علیرضا آهنگری. 

کشتی فرنگی مقام دوم سیدمیلاد معصومی. 

کشتی آزاد مقام دوم امیرحسین مومن. 

تکواندو مقام دوم علیرضا میری. 

دو و میدانی مقام دوم سینا زهتابیان. 

شنا مقام سوم سید محمدامین نامی حسینی.

کسب این موفقیت را به دانشجویان عزیز تبریک می گوییم.

 

آدرس کوتاه :