کنترل گسیل میدانی نانولوله های کربنی با استفاده از نانوساختارهای فلزی و نیمرسانا

کنترل گسیل میدانی نانولوله های کربنی با استفاده از نانوساختارهای فلزی و نیمرسانا


آگهی دفاع از رساله دکتری

عنوان: کنترل گسیل میدانی نانولوله های کربنی با استفاده از نانوساختارهای فلزی و نیمرسانا

نام دانشجو : مهتا منشی‌پوری

رشته:  نانوفیزیک

نام استاد راهنما : دکتر یاسر عبدی

نام اساتید مشاور : دکتر سارا درباری و دکتر عزت اله ارضی

زمان : 1395/11/30 ساعت 15:30

مکان : سالن دکتر علیمحمدی، ساختمان خیام

 

چکیده: حضور نانوساختارهای مختلف در کاتدهای گسیل میدانی با پایۀ نانولوله‌های کربنی(CNT) می‌تواند گسیل میدانی را تحت تأثیر قرار دهد. بسته به نوع تأثیری که این نانوساختارها بر گسیل میدانی دارند، می‌توان کاربردهای نوینی را برای کاتدهای متشکل از ترکیب CNT و این نانوساختارها معرفی کرد. در این رساله اثر نانوذرات 2TiO، طلا و نقره را بر گسیل میدانی CNTها بررسی می‌کنیم.

نانوذرات 2TiO می‌توانند با CNTها پیوند p-n تشکیل دهند. در این رساله، به منظور کنترل گسیل میدانی از نانولوله‌های کربنی، با کمک این پیوند، یک ترانزیستور JFET ساختیم که نانوذرات 2TiO در آن نقش دریچه را ایفا می‌کنند، و از این طریق توانستیم گسیل میدانی را تحت تأثیر قرار دهیم. این ترانزیستور همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب برای نانولیتوگرافی مورد استفاده قرار بگیرد.

حضور نانوذرات فلزی نیز می‌تواند در گسیل میدانی CNTها تأثیر گذار باشد. خصوصاً با تحریک پلاسمون‌های سطحی در نانوذرات طلا و نقره توسط نور می‌توان گسیل میدانی را تحت تأثیر قرار داد. در این رساله‌ نشان دادیم که چگونه حضور نانوذرات نقره می‌تواند پاسخ نوری گسیل میدانی CNTها را تقویت کند. همچنین اثر لایۀ نازک طلا بر گسیل الکترون از نانولوله‌های کربنی تحت تابش لیزر پالسی را مطالعه کردیم. مطالعات انجام شده به معرفی یک روش برای ساخت کاتدهای گسیل نوری منجر شد که می‌توانند برای تولید باریکه‌های الکترونی با پالس‌های فوق سریع به کار روند.

آدرس کوتاه :