نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه بیوتکنولوژی

گروه بیوتکنولوژی


رئیس گروه: دکتر سیروس زینلی
 
مقدمه
 امروزه بهره‌گیری از بیوتکنولوژی یک ضرورت تاریخی است و تسلط بر آن در حفظ مرزهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و در نتیجـــه، تأمین هـویت ملــی اجتناب ناپذیر اســـت. بیوتکنولوژی را مــی‌توان به صورت کاربست همزمان علوم پایه و فنی، در جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های نظام‌های زیستی برای تولید محصولات و فرآورده‌های متنوع (دارویی، کشاورزی، موادغذایی) و استفاده از قابلیت‌های آن‌ها به عنوان ابزارهای آنالیز (تشخیص) و نیز در جهت اتخاذ راهکارهای نوین درمان در بزشکی، توصیف نمود. بدین ترتیب بیوتکنولوژی توانسته است تحولی شگرف در حوزه‌های دارویی، درمانی، غذایی، کشاورزی و محیط زیست را برای جوامع برخوردار از آن به ارمغان آورد. بیوتکنولوژی دارای ماهیت چند رشته‌ای است (Multidisciplinary) است و توسعه آن مستلزم همکاری گرایش‌های علمی مختلف و بهره‌مندی از قابلیت‌های علمی رشته‌های علوم و بعضی از رشته های مهندسی در جهت دستیابی به فناوری‌های زیستی است. بهره‌گیری از بیوتکنولوژی برای کشور ما یک ضرورت است و تسلط بر آن در حفظ مرزهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و اعتلای هویت ملی، لازم می‌باشد. به همین دلیل در سیاست‌های کلان اقتصادی و علم و فناوری کشور (مصوب مجلس شورای اسلامی) جزء اولویت‌ها قرار گرفته است.
 
دستاوردهای پژوهشی گروه بیوتکنولوژی از ابتدای تأسیس تاکنون
چاپ بیش از 160 عنوان مقاله در ژورنالهای نمایه شده ISI به استناد سایت Scopus 
مقاله‌های برگزیده گروه بیوتکنولوژی
از بیـــن 160 مقالـــه منتشر شده گروه،  یک مقاله دارای تعداد 134 ارجاع، پنج مقالــــه دارای تعداد ارجاع بیش از 45 و 11 مقاله در مجلات تراز اول با فاکتور تاثیر بالای 5 می باشند.
  •  چاپ 11 عنوان کتاب 
  •  دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در مقطع دکترا در سال  1385- سید امیر مرعشی
  •  دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در مقطع دکتری در سال 1390- بهناز بخشنده
  •  کسب عنوان محقق برتر گروه فناوری‌های نوین در جشنواره علوم پزشکی رازی در سال 1389 - احسان سیدجعفری
 
تخصص و زمینه‌های پژوهشی گروه بیوتکنولوژی
 زیست فناوری مولکولی و میکروبی، بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها با روش‌های جهش‌زایی نقطه‌ای و تکامل هدایت شده، آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی، روش‌های نوین طراحی پروتئین به منظور افزایش بیان و کارایی تخلیص، سلولهای بنیادی و مهندسی بافت، زیست فناوری پزشکی، ژنومیکس و پروتئومیکس، اپیژنتیک و کنترل بیان ژن‌ها، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت عصب، بافت‌های پیوندی و بافت رگ، طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و یا میکرو، بررسی رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر، رشد، آپوپتوز، متاستاز و مهاجرت، زیست شناسی سامانه‌ها، بیوانفورماتیک، مهندسی متابولیک، علم سنجی.
 
فضاهای پژوهشی 
در حال حاضر چهار آزمایشگاه پژوهشی در گروه بیوتکنولوژی با عناوین «زیست فناوری مولکولی»، «زیست فناوری پزشکی پیشرفته»، «مهندسی بافت و نانو تکنولوژی» و «زیست شناسی سامانه‌ها» تجهیز و فعال هستند. پژوهش‌هایی که در این آزمایشگاه‌ها در حال انجام می‌باشــــند مرتبط با گـــرایش‌های پزشـــــکی، مولکولی و میکروبی می‌باشـــند. آزمایشگاه پژوهشی گرایش فراورش زیستی به زودی تجهیز و راه اندازی می‌شود. 
 
تعیین توالی  DNA بوسیله دستگاه خودکارتوالی‌یابی در گروه بیوتکنولوژی
روش توالی‌یابی سانگر بـه عنوان تکنولوژی توالی‌یابی نسل اول و روش‌های پیشرفته‌تر را توالی یابی نسل جدید (NGS)  می نامند کـه معمولا بـه دو گروه نسل دوم و نسـل سوم تقسـیم می شوند. روش‌های توالی یابی نسل چهارم در اول راه هستند و از تکنولوژی نانو و توالی یابی بـه کمک اگزونوکلئازها بهـره می‌برند که هنوز کارایی آنها مورد تایید نهایی قرار نگرفته است. توالی یابی نسل جدید ترکیب متنوعی از انواع روش‌های آماده‌سازی اولیه نمونه، توالی یابی، تصویر برداری یا مرئی سازی ژنوم مورد مطالعه، رسم کردن قطعات توالی یابی شده و آنالیز داده‌ها می‌باشد.
دستگاه توالی یابی DNA در سال 1388 به همت خانم دکتر الهی خریداری و در گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم مستقر گردید. از آن زمان این آزمایشگاه بعنوان یک رکن اصلی در مسیر  شناسایی جهش‌های ژنی مسئول اختلالات ژنتیکی، تعیین قرابت گونه‌های زیستی، شناسایی واریانت‌ها و تغییرات ژنتیکی در گونه‌های مختلف انسانی و جانوری و مطرح بوده است.