گزارش برگزاری سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژی

گزارش برگزاری سمینارهای زمستانه بیوتکنولوژی


سمینار زمستانه بیوتکنولوژی با استقبال دانشجویان و فارغ التحصیلان و پژوهشگران بیوتکنولوژی برگزار شد. در ادامه می توانید مشروح این گزارش را دانلود نمایید.

دانلود گزارش برگزاری سمینار زمستانه بیوتکنولوژی

 

 

آدرس کوتاه :