یازدهمین دوره جایزه آنالیز تابعی به دانش آموخته جوان دانشگاه تهران اعطا شد

یازدهمین دوره جایزه آنالیز تابعی به دانش آموخته جوان دانشگاه تهران اعطا شد


 

جایزه آنالیز تابعی یک جایزه با موضوع ریاضیات است که در ایران به ایدهٔ برتر سال در زمینه آنالیز تابعی اهدا می‌شود. این جایزه هرسال به یک یا دو نفر از دانشجویان دکتری آنالیز ریاضی که دارای مقاله شاخصی در آنالیز ریاضی، نظریه عملگرها یا آنالیز هارمونیک باشند، اهدا می‌شود. این جایزه در سال ۲۰۱۱ توسط گروه پژوهشی ریاضی طوسی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد پایه‌گذاری شد.

 

در رقابت سال ۲۰۲۱ با شرکت تعداد ۳۴ دانش آموخته از دانشگاه‌های سراسر ایران، پس از سه مرحله بررسی تخصصی مقاله‌ها توسط سیزده داور خارجی، جایزه آنالیز تابعی این دوره، به مقاله محمد علی اسدی وصفی دانش آموخته دکتری ریاضی محض دانشگاه تهران تعلق گرفت.

 

 

 

آدرس کوتاه :