(اطلاعیه شماره ۱) اطلاعیه پردیس علوم در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

(اطلاعیه شماره ۱) اطلاعیه پردیس علوم در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


ضمن عرض تبریک به داوطلبانی که موفق به عبور از  مرحله اول آزمون  دکتری تخصصی شده اند، به آگاهی می رساند ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک از روز شنبه مورخ 29/‏06/‏1399 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 خواهد بود و داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه به آدرس ems1. ut.ac.ir   نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند.

تاریخ ارزیابی تخصصی  مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)،  از روز شنبه مورخ  1399/07/05 لغایت  روز  دوشنبه مورخ 1399/07/07 مطابق  با جدول برنامه زمانبندی صورت می گیرد. لذا  داوطلبان جهت اطلاع از نحوه انجام مصاحبه به «راهنمای مصاحبه الکترونیکی » و برای اطلاع از زمان  دقیق مصاحبه به سایت پردیس علوم مراجعه نمایند.

توجه: انجام مصاحبه صرفاً برای داوطلبان فقط یک بار برگزار می شود و عدم شرکت داوطلبان در بازه تعیین شده به منزله انصراف تلقی شده و برگزاری مصاحبه مجدد امکان پذیر نمی باشد.

شایان ذکر است کلیه داوطلبان موظف به ثبت نام الکترونیکی در هر یک از کد رشته محل های دارای حد نصاب در تاریخ های  مقرر در سایت مذکور می باشند. در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.

نکته مهم: داوطلبان لازم است جهت اطلاع از تغییرات احتمالی به طور مستمر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی academics.ut.ac.ir و سایت پردیس علوم به آدرس science.ut.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

>>> راهنمای ثبت نام غیرحضوری دکتری

>>> راهنمای برگزاری مصاحبه دکتری به شیوه الکترونیکی (ویژه داوطلبان سال 1400-1399)

 

معاونت آموزشی   و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

 


 

آدرس کوتاه :