13 عضو هیئت علمی کمیسیون علوم پایه در بین دو درصد دانشمند برتر جهان

13 عضو هیئت علمی کمیسیون علوم پایه در بین دو درصد دانشمند برتر جهان


به آگاهی می رساند در مطالعه اخیری که توسط سه پژوهشگر از دانشگاه استفورد در قالب مقاله ای در مجله Plos Biology منتشر شده است اسامی دانشمندان ۲ درصد برتر جهان برپایه داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و بر اساس فرمول آماری که این پژوهشگران ارائه کرده اند اعلام شده است. (مقاله به پیوست تقدیم حضور شده است) . حاصل کار آماری این افراد بر حسب پارامتر c-score بیان شده است. فهرست های اعلام شده پژوهشگران برپایه این پارامتر جدید رتبه بندی شده اند. در یکی از دو فهرست اعلام شده تنها بازه یک ساله (۲۰۱۹) و دیگری شامل همه سال های پژوهشی پژوهشگران را درنظر گرفته است (۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰). آمار کشور ایران در فهرست اصلی (کلیه سال ها) ۵۲۷ نفر و در بازه یک ساله ۱۲۴۳ نفر بوده است. از دانشگاه تهران در کلیه سال ها ۳۳ نفر (که دو نفر مرحوم شده اند) و در فهرست تک سال ۷۲ نفر قرار دارند. از کمیسیون علوم پایه تعدادی از پژوهشگران در این فهرست حضور دارند که به ترتیب ۲۷ و ۱۷ درصد کل دانشگاه مربوط به آمار کمیسیون علوم پایه است. اسامی پژوهشگران از دانشگاه تهران و آمار مربوطه در فایل اکسل پیوست تقدیم حضور شده است.

اسامی پژوهشگران یاد شده در فهرست از کمیسیون علوم پایه به ترتیب c-score به قرار زیر است:

 1. دکتر محمدرضا گنجعلی
 2. دکتر طاهر علیزاده
 3. دکتر علی اکبر صبوری
 4.  دکتر پرویز نوروزی
 5. دکتر علی غلامی
 6. دکتر علی اکبر موسوی موحدی
 7. دکتر حسن سرشتی
 8. دکتر فرنوش فریدبد
 9. دکتر علیرضا بدیعی
 10.  دکتر فرزانه شمیرانی
 11.  دکتر احمد توسلی
 12. دکتر جهانبخش قاسمی
 13. دکتر حسین رحیم پور بناب


ضمن تبریک به این عزیران توفیق بیشتر برای آنها آرزومندیم.

 

آدرس کوتاه :