نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Open library

Open Library کتابخانه ای دیجیتالی است با بیش از یک میلیون کتاب الکترونیکی رایگان. این طرح با مشارکت آرشیو اینترنت و کتابخانه ایالت کالیفرنیا ایجاد گردیده است. امکان جستجو و مرور موضوعی و باری گذاری کتاب های الکترونیکی از طرف کاربران و مراجعان از قابلیت های این کتابخانه دیجیتالی است.