نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Open library

Open library


Open Library کتابخانه ای دیجیتالی است با بیش از یک میلیون کتاب الکترونیکی رایگان. این طرح با مشارکت آرشیو اینترنت و کتابخانه ایالت کالیفرنیا ایجاد گردیده است. امکان جستجو و مرور موضوعی و باری گذاری کتاب های الکترونیکی از طرف کاربران و مراجعان از قابلیت های این کتابخانه دیجیتالی است.