- سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

امام علی علیه السلام:

هر گاه حدیثی را شنیدید آن را با دقّت عقلی فهم و رعایت کنید، نه بشنوید و روایت کنید! که راویان علم بسیارند و رعایت کنندگانِ آن اندک در شمار.

اخبار اخبار

11-6 بهمن : آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
13 بهمن:  شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
29-27 بهمن:  حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
30 بهمن:  آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
9-7 اردیبهشت:  حذف اضطراری
14 اردیبهشت تا 1 خرداد:  ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی
22 خرداد:  پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی
25 خرداد تا 5 تیر : امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی
31 شهریور:  آخرین مهلت دفاع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷