دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397

مدیر گروه ریاضی کاربردی

نام: دکتر مهدی رضا درویش زاده

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 2894

ایمیل: mdarvishzadeh@ut.ac.ir

 

بخش ریاضی کاربردی


در هسته اولیة دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، که در بدو تأسیس دانشگاه تهران تحت نام گروه ریاضی فعالیت می‌کرد، درس های ریاضی کاربردی در قالب آنالیز عددی و مکانیک همواره مورد توجه بوده است. دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در سال 1373 و دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در سال 1371  دایر گردیدند. اولین دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی در سال 1376 پذیرفته شد و درسال 1381 از رساله دکترای خود دفاع نمود.
دانشجویان دوره کارشناسی ریاضی کاربردی و نیز دانشجویان رشته کارشناسی ریاضیات و کاربردها با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ریاضی کاربردی در مسابقات ریاضی (داخلی و بین‌المللی) و تحقیق در عملیات کشـــوری مقام‌های با ارزشــی کسب نموده‌اند.
 در پی ارتقاء دانشــــکده علــوم به پردیس علوم و ارتقای گروه ریاضی به دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در سال ۱۳۸۵ بخش ریاضی کاربردی به عنوان یکی از بخش-های چهارگانه این دانشکده در کنار بخش‌های ریاضی محض، آمار، و علوم کامپیوتر  آغاز به کار  نمود.
از زمان تأسیس، پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمرکز بوده است: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی، معادلات دیفرانســـیل، نظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
در حال حاضر  پژوهش‌های بخش ریاضی کاربردی بر موضوعات زیر متمـرکز  اســت: تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، آنالیز ناهموار، آنالیز محدب، آنالیز عددی،  نظریه بازی‌ها، دستگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی و ریاضیات مالی.
بخش ریاضی محض و ریاضی کاربردی ضمن پاسداشت میراث علمی بجا مانده از گروه ریاضی، همکاری نزدیکی با هم و نیز با بخش‌های آمار و علوم کامپیوتر دارند. در این خصوص می توان به همکاری در طرح درس‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش ریاضی، طرح پایان‌نامه‌ها و تز-های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، ارزیابی و داوری پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مشترک بین دو بخش، و تبادل دانشجوی کارشناسی ارشد بین دو بخش اشاره کرد. به علاوه، امور مربوط به مقطع کارشناسی ریاضی، که هم اکنون به عنوان «رشته ریاضیات و کاربرد‌ها» خوانده می‌شود، به طور مشترک بوسیله بخش‌های ریاضی محض و ریاضی کاربردی اداره می‌گردد. امور مربوط به تحصیلات تکمیلی توسط هر بخش، براساس اصل همکاری متقابل، در همان بخش انجام می‌گیرد.

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی کاربردی

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
حسینی علیرضا استادیار 2627 hosseini@ut.ac.ir  
جمشیدی آرتا استادیار 2484 arta.jamshidi@ut.ac.ir  
درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2624 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir