news-archive - پردیس علوم
- Wed, 27 Oct 2021

News Archive

  • News
Showing 1 - 20 of 237 results.
Items per Page 20
of 12
Title
گفت و گو با دکتر یاسر عبدی، استاد دانشکده فیزیک دانشکدگان علوم، درباره سلول های خورشیدی
کارگاه اخلاق در پژوهش + برنامه کارگاه
شواهدی مبنی بر وجود آب بر روی سطح مریخ
انتخاب دکتر یاسمی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک
انتخاب استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک
استاد زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران: ظهور سویه‌های جدید پیامد آلودگی هم‌زمان با دوسویه SARS-COV-2 با سویه‌های نوترکیب‌یافته در ایرانیان آلوده به ویروس
ارتقاء رتبه پردیس علوم دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا
انتخاب عضو هیأت علمی پردیس علوم به عنوان استاد برگزیده جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
استاد بیوشیمی پردیس علوم دانشگاه تهران هشدار داد: شیوع بیماری‌های ناشی از استرس اکسیداتیو و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا
اندازه‌گیری قند خون از طریق بزاق و تشخیص دیابت توسط پژوهشگران پردیس علوم دانشگاه تهران
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال UT NEXT 1400
عضو هیأت علمی پردیس علوم برگزیده چهارمین جشنواره «زن و علم» شد
ثبت کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پردیس علوم در سامانه ملی اخلاق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پردیس علوم دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار شد: سخنرانی با موضوع حسگرها و بیوحسگرها در زندگی مدرن امروز
پنج عضو هیأت علمی پردیس علوم درمیان سرآمدان علمی کشور
نخستین شماره "نامه علوم پایه"، فصلنامه تخصصی فرهنگستان علوم به سردبیری دکتر علی فرازمند، استاد پیشکسوت پردیس علوم منتشر شد.
گفتگو با دکتر مجید سلیمانی؛ برگزیده 29مین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران؛ استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم
عضویت دکتر بهناز بخشنده در هیات تحریریه مجله سوئیسی Frontiers in Pharmacology
بازدید معاون علمی ریاست جمهوری از طرح دکتر قربانزاده با عنوان نشت‌یابی لیزری گازها
سومین کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار گردید.
Showing 1 - 20 of 75 results.
Items per Page 20
of 4
Title View Count
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها 41
تاریخچه پردیس علوم 681
رؤسای پردیس تا کنون 866
ارتباط با ما 412
تلفن واحدها 4195
تلفن کارکنان 4912
ارتباط با دانشکده زیست شناسی 593
سرفصل دروس مقطع کارشناسی دانشکده شیمی پردیس علوم -2 46
سرفصل دروس مقطع کارشناسی دانشکده شیمی پردیس علوم 59
برنامه هفتگی دوره های کارشناسی نیمسال دوم 94-93 دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 312
برنامه هفتگی دوره های کارشناسی نیمسال دوم 94-93 دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 356
برنامه هفتگی دوره های کارشناسی نیمسال دوم 94-93 دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 308
برنامه هفتگی دوره های کارشناسی نیمسال دوم 94-93 دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 401
ارتباط با معاونت پژوهش 7503
ارتباط با آموزش 11424
staff 631
60001.jpg 23596
50001.jpg 26157
40001.jpg 24528
30001.jpg 26640
Showing 4,801 - 4,820 of 4,905 results.
Items per Page 20
of 246
هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
Showing 1 - 20 of 988 results.
Items per Page 20
of 50