news-archive - پردیس علوم
- Tue, 6 Dec 2022

News Archive

  • News
Showing 1 - 20 of 27 results.
Items per Page 20
of 2
Showing 1 - 20 of 290 results.
Items per Page 20
of 15
Title
دکتر سیامک یاسمی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران استاد نمونه جشن علوم فرانسه شد
سخنرانی علمی با موضوع مروری بر تاریخچه نفت در ایران
آزمایشگاه فرایندهای شیمیایی پیشرفته دانشکده شیمی دانشکدگان علوم موفق به استفاده از طرح تولید مکمل سوختی از طریق فرایند پیرولیز شد
گفت و گو با دکتر یاسر عبدی، استاد دانشکده فیزیک دانشکدگان علوم، درباره سلول های خورشیدی
کارگاه اخلاق در پژوهش + برنامه کارگاه
شواهدی مبنی بر وجود آب بر روی سطح مریخ
انتخاب دکتر یاسمی، استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک
انتخاب استاد دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک
استاد زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران: ظهور سویه‌های جدید پیامد آلودگی هم‌زمان با دوسویه SARS-COV-2 با سویه‌های نوترکیب‌یافته در ایرانیان آلوده به ویروس
ارتقاء رتبه پردیس علوم دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا
انتخاب عضو هیأت علمی پردیس علوم به عنوان استاد برگزیده جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال
استاد بیوشیمی پردیس علوم دانشگاه تهران هشدار داد: شیوع بیماری‌های ناشی از استرس اکسیداتیو و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا
اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال UT NEXT 1400
عضو هیأت علمی پردیس علوم برگزیده چهارمین جشنواره «زن و علم» شد
ثبت کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی پردیس علوم در سامانه ملی اخلاق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پردیس علوم دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار شد: سخنرانی با موضوع حسگرها و بیوحسگرها در زندگی مدرن امروز
پنج عضو هیأت علمی پردیس علوم درمیان سرآمدان علمی کشور
نخستین شماره "نامه علوم پایه"، فصلنامه تخصصی فرهنگستان علوم به سردبیری دکتر علی فرازمند، استاد پیشکسوت پردیس علوم منتشر شد.
گفتگو با دکتر مجید سلیمانی؛ برگزیده 29مین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران؛ استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم
عضویت دکتر بهناز بخشنده در هیات تحریریه مجله سوئیسی Frontiers in Pharmacology
Showing 21 - 40 of 97 results.
Items per Page 20
of 5
Title View Count
تهیه و بررسی فعالیت فوتوکاتالیزی غشای نانوکامپوزیتی اصلاح شده با کوانتوم دات ها / مهری اباذری 6
Optimal Maintenance Policy for a System in a Dynamic Environment / حسن میسائی 32
بررسی اثر نوع سطح بر روی رفتار تشکیل یخ با استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی / دعاء سعید 14
توسعه روابط سایندگی میان پارامترهای سایندگی سنگها / مسیح مرادیزاده 12
برهمکنش نور با سامانه‌های مرکب از نقاط کوانتومی، مولکول‌ها و نانو ذرات / مریم تقیلو 43
بررسی توانمندی Yarrowia lipolytica به منظور فرآوری زیستی پساب‌های روغنی / احسان آذین 28
استفاده از قارچ‌های عامل پوسیدگی سفید و نرم به منظور حذف زیستی نانولوله‌های کربنی چند دیواره / سیمین معروف 33
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن non-coding RNA BC200 و 21-miR در ﺑﺮﺧﯽ از رده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن / ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﮋاددﻫﻘﺎن 44
تداخل بین مسیر پیام رسانی Wnt5A و TGFB1 در متاستاز سرطان تخمدان / زینب دهقانی قبادی 73
اصلاح پساسنتزی چارچوب های فلز آلی پایدار - MIL و UiO و کاربرد فوتوکاتالیزی آن ها تحت نور مرئی / مهدیه السادات حسینی 65
تهیه نانو موتورهای ژانوس کروی پلیمری خود پیش رونده با آنزیم کاندیدا آنترکتیکا لیپاز B (CALB) به عنوان سامانههای دارو رسانی پیشرفته / فریبا مفاخری 71
سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی نانو متخلخل با پتانسیل کاربرد به عنوان مواد آنتی باکتریال و حامل های آن ها / سجاد سلطانی 50
واژه ها، ترکیبیات، اتوماتا / ماریه جهان نیا 72
تبدیل کاتالیستی زیست توده باکتری سلولزی گرانولی به سوخت‎های زیستی گازی و مایع وارتقاء کیفیت محصولات / پروانه هاتفی راد 84
نقش فعالیت پروتئین Gαq بر جایگیری پروتئین β-catenin در غشای سلولهای HEK293 / دانشجو: غزل ارجمند کرمانی 130
پایش جمعیت میکروبی و ارزیابی تجزیه زیستی فنل در آب زیرزمینی الیگوتروف در سامانه دیواره واکنشگر تراوا / مریم یاوری بافقی 120
کاربرد آنالیز چند متغیره داده ها در پیش تغلیظ با کمک نانوذرات جدید و اندازه گیری کروماتوگرافی تقلب ها در مکمل های غذایی / سیده انسیه حسینی 148
توسعه روشهای نوین سنتز نقاط کوانتومی گرافنی و صفحات شبه گرافنی با روشهای پایین به بالا و کاربرد آنها در ساخت حسگرهای شیمیایی و بیوشیمیایی / عاتکه سادات قائمقامی نجفی 189
طرّاحی و ساخت حسگرهای دارویی بسیار حسّاس بر پایه ی ترانزیستورهای اثر میدان با گیت گسترش یافته / شکوفه شیبانی 222
مطالعه اثر ذرات معلق ریز (PM2.5) هوای شهر تهران در پاتوژنز بیماری آلزایمر ناشی از تخریب هم و ایجاد هیپوکسی / زهرا خوشکام 202
Showing 1 - 20 of 260 results.
Items per Page 20
of 13
هفته مقاومت و یاد و خاطره سردار دلها، شهید قاسم سلیمانی گرامی باد.
هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
Showing 1 - 20 of 872 results.
Items per Page 20
of 44