- دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

اخبار و رویدادها

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

جلسه دفاع رساله دکتری

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
آنالیز دینامیکی راکتورهای چندفازی / ملیکا مسعودی
اندازه گیری غلظت رادیکال های آزاد سوپراکسید بر پایه تثبیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بر سطح الکترود با استفاده از روش های مدرن الکتروشیمیایی / واراگ امیرخانی
طراحی ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی به منظور اندازه گیری مستقیم فاکتور رشد اندوتلیال رگی توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / نگار حیدری
طراحی و ساخت زیست حسگرهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه گیری ویروس عامل بیماری رایزومانیا در گیاه چغندر قند بر اساس الکترود طلای اصلاح شده توسط خودآرایی ترکیبات مرکاپتان توسط روش های مدرن الکتروشیمیایی / داود شاطررضا
اثر نقص شبکه روی پخش ترک در ساختار دوبعدی گرافن / مصطفی اصغری
نمایش 1 - 5 از 134 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 27

دانشجویی و فرهنگی

دسترسی سریع

تماس با رئیس دانشکدگان علوم
دفترچه تلفن
خبرنامه پردیس
پست الکترونیک
بنیاد حامیان