- پنج‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه ها

اخبار و رویدادها

دسترسی سریع

تماس با رئیس دانشکدگان علوم
دفترچه تلفن
آزمایشگاه مرکزی
خبرنامه پردیس
تور مجازی دانشکدگان علوم
بنیاد حامیان

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

عنوان
قوانین برگزاری امتحانات پردیس علوم
خلاصه ای از مقررات آموزشی دانشگاه تهران
نمایش 276 - 277 از 277 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 56

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
ابرخازن‌های برپایه‌ی مکسین‌(Mxene) / رضا جامه بزرگ
آشکارساز نوری بر پایه مکسین / علیرضا اسکندری
رده بندی داده ها با استفاده از نامساوی های قدرمطلقی و روش های بهینه سازی / تهمینه سادات میرخانی
فهم زبان گفتاری / محمدفواد عبدی
دسنهای گروتندیک و خمهای تایشمولر / سینا میرزایی
ناوردایی هوموتوپی فضاهای پیکربندی تعمیم‌یافته / پوریا بیدقی
شناسایی ژنهای راهبر سرطان با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین / آیسان بالود
مدلهای بهینه سازی برای یادگیری ماشین / نرگس مشکین فام حقیقی
بررسی و شبیه سازی روش اندازه گیری زمان پرواز اتم ها (TOF) جهت اندازه گیری دمای اتم های سرد / یاسمین علمی غیاثی
ترابری الکترونی و اسپینی در اتصالات مشتمل بر فضازمان‌های ساختگی / احسان کیانی
نمایش 1 - 10 از 411 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 42

دانشجویی و فرهنگی