- جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸
گرامی داشت روز معلم - اردیبهشت 1398 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان نوورود سال 1398

تهیه شده توسط امیر محمد کهوری زاده، دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر پردیس علوم

جلسات دفاع رساله دکتری

نمایش 1 - 15 از 152 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 11
نمایش 1 - 10 از 80 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 8
نمایش 1 - 10 از 20 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2
نمایش 11 - 20 از 29 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3
نمایش 1 - 10 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

9 - 2 شهریور: آغاز ثبت‌نام نیمسال اول
30 شهریور: شروع کلاس‌های درسی
15 - 13 مهر: حذف و اضافه نیمسال اول
29 - 18 آبان: امتحانات میان ترم نیمسال اول
23 آذر تا 4 دی: ارزشیابی نیمسال اول 
9 - 7 دی: حذف اضطراری
18 دی: پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول
21 دی تا 9 بهمن: امتحانات نیمسال اول