اخبار و رویدادها

دانشکده های پردیس علوم

اداری و مالی

کتابخانه پردیس علوم

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

جلسه دفاع رساله دکتری

عنوان
تهیه و شناسایی کمپلکس های جدید روتنیم و بررسی فعالیت کاتالیزگری آنها در واکنش های آمین دارکردن / سارا دیندار
استفاده از چارچوب های فلز-آلی نانو متخلخل بر پایه ترفتالیک اسید و فلزات زیست سازگار به عنوان سامانه های دارویی آهسته رهش / رویا کریمی علویجه
اختلالات تانسوری حین تورم در کیهان بسته / محمد علی اکبری
الگودهی ضریب شکست در شیشه‌های تبادل یون شده با نقره به روش بمباران یونی / دانشجو: سید رضا حسینی
مطالعه سیانوباکتریهای مولد توکسین آبهای سطحی تهران و بررسی قابلیت استفاده از آنها به عنوان نشانگر زیستی ارزیابی کیفیت آب / یاسمن توکلی
متاژنوم مقایسه ای جوامع پروکاریوتی خلیج فارس / دانشجو: مریم رضایی صومعه
مشخصه یابی دینامیکی مواد دانه ای تر در رژیم پل آبی / دانشجو: حلیمه محرمخانی
مرزها و افقها در نسبیت عام و مدلهای تعمیم یافته / دانشجو: حسین خدابخشی
گسترشها و عاملهای مشترک در مبحث گروه های تبدیل شیفتهای تعمیم یافته / فاطمه ابراهیمی فر
بقای اعداد کوانتومی و بارهای توپولوژیکی در مجاورت سیاه چاله ها و ستاره های بازتابی / دانشجو: مهدی خدایی
نمایش 11 - 20 از 219 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 22

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
بررسی سینتیک تخریب آلاینده های آب توسط فتوکاتالیست جدید بر پایه TiO2 و بهبود عملکرد آن با تغییر مورفولوژی / راضیه ابوعلی زاده
بررسی خواص ترمودینامیکی جذب و سینتیک رهایش داروی لوزارتان پتاسیم بارگذاری شده بر روی مزوپور MCM-41 اصلاح شده توسط سوکسینیک انیدرید / نرگس رفیعی
بررسی خواص ترمودینامیکی جذب و سینتیک رهایش پیپرین روی حامل های مزوپور سیلیکاتی / نگار خبوشان
سنتز و تعیین ساختار برخی ترکیبات جدید از خانواده پیریمیدین، دی اوکسا بی سیکل(1،3،3)نونان، پیریدین، H5-پیرولو(b-3،2)پیرازین / مهرداد کوروش
تلاش برای انجام واکنش تراکمی مشتقات سالیسیل آلدهید و مالونونیتریل در حضور نانوکاتالیست بر پایه روی / رضا جسمانی
تهیه نانوساختارهای فلزات تیتانیوم و آلومینیوم به روش آندایزینگ و بررسی بکارگیری آنها در دارورسانی و حسگر / محمد جعفری
تاثیر کاشت هیدروژن 10 تا 40 کیلوالکترون ولتی بر خواص سطحی تیتانیم / احسان حیدری
ترابرد الکترون در سلول های خورشیدی با پیوندگاه نامتجانس آلی / رضا زاده مبارک
ژئودزیک‌های بسته روی رویه‌های هذلولوی / امیرحسین شاکر
تاثیر حشره کش ارگانوفسفاتی دیازینون بر عملکرد هورمونی غده تیروئید در ماهی حوض Carassius auratus
نمایش 1 - 10 از 66 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 7

دانشجویی و فرهنگی

پژوهش و فناوری

کتابخانه پردیس علوم

دسترسی سریع

تماس با رئیس پردیس علوم
دفترچه تلفن
خبرنامه پردیس
پست الکترونیک
بنیاد حامیان
دانشگاه تهران
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
انتشارات دانشگاه تهران
مرکز بهداشت دانشگاه تهران

پیوندهای مفید

کتابخانه پردیس علوم