- سه‌شنبه، ۳ خرداد ۱۴۰۱

اخبار و رویدادها

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

جلسه دفاع رساله دکتری

عنوان
محاسبه پتانسیل محبوس‌شدگی به وسیله دایون‌ها
توسعه حسگرهای الکتروشیمیایی نوین برای یون های فلزات سنگین ( مانند بیسموت، سرب، کروم و جیوه) بر پایه ی نانوذرات پلیمری قالب یونی سنتز شده از طریق آرایش های جدیدی از کمپلکس های یون- لیگاند- مونومر
بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف زیتون (Olea europaea L.) به تنش شوری
استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و پر کننده کاتالیستی در سیستم‌های کاتالیست غشایی
بررسی طیف‌ نشری و اختلالات دو انتقال مولکول ZnH و مطالعه‌ی طیف‌های‌ نشری مولکول NiD و بررسی چند ایزوتوپی حالت‌های الکترونی لایه‌های پایینی
مرور جنس (Limonium) از تیره کلاه میر‌حسن (Plumbaginaceae) در جنوب‌غرب آسیا و بررسی روابط خویشاوندی این جنس و جنس‌های نزدیک به آن با استفاده از روش‌های مولکولی و گرده‌شناسی
پیش بینی تغییرات تعداد کپی ژنی در سطح ژنوم با استفاده از یک مدل محاسباتی
ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانو متخلخل سیلیسی در شیرین سازی گاز طبیعی
سنتز نانوساختارهای کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) و بررسی کاربرد آنها به عنوان مواد نشر دهنده نور
مدلسازی محاسباتی بازشناسی اشیاء در قشر بینایی مغز
نمایش 221 - 230 از 237 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 24

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
تبدیل یک مرحله‌ای نیتروبنزن به دی متیل آنیلین توسط کاتالیزگرهای آهن و کبالت بر روی بستر کربن فعال / یاسمن منشی
متیل دار کردن کاهشی دی اتانول آمین در حضور پارافرمالدهید توسط کاتالیزگر های آهن و کبالت بر روی بستر کربن فعال / تینا باقری
مروری بر نظریه هموردای تورم تصادفی چندمیدانه در فضای فاز / حانیه زندی‌ نژاد
سنتز نانوکاتالیست‌های فسفید نیکل و کبالت بر روی بسترهای متخلخل جهت حذف فلزات سنگین از فرآورده‌های نفتی / محدثه خانجانی
تهیه اکسید سریم اصلاح شده و بکارگیری آن در واکنش تهیه 2-اکسازولیدینون از آمینوالکل و اوره / مهرناز علی احمدی
الگوریتم برخط با راهنما / امیرحسین صور آبادی
عامل‌دار کردن چارچوب‌های فلز-آلی با استفاده از پورفیرین‌ها و بررسی فعالیت‌های فوتوکاتالیستی آن / زهرا کرمی
بازیابی ایریدیم از کاتالیست مستعمل فرآیند ریفرمینگ متان با بخارآب / مریم کاظمی
تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست مغناطیسی بر پایه بیوچار / فاطمه عرب عامری
طراحی و ساخت حسگر بر پایه ی الکترود کربنی با استفاده از تکنیک نورتابی الکتروشیمیایی جهت تشخیص تجزیه ای با تلفن هوشمند / شایسته عرشیان
نمایش 1 - 10 از 123 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 13

دانشجویی و فرهنگی

دسترسی سریع

تماس با رئیس دانشکدگان علوم
دفترچه تلفن
خبرنامه پردیس
پست الکترونیک
بنیاد حامیان