- سه‌شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰

اطلاعیه ها

اخبار و رویدادها

دانشکده ها

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

اطلاعیه های آموزشی و دانشجویی

عنوان
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری و همچنین بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد نا پیوسته سال تحصیلی ١٤۰۱-۱۴۰۰
آئین ورودی نودانشجویان دانشکدگان علوم دانشگاه تهران
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید و دانشجویان شاغل به تحصیل: طرح پایش سلامت روان و جسم
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤01-۱400» - دانشکدگان علوم
فاز سوم تأیید الکترونیکی استادان راهنما و مشاور و داور در صورتجلسات دفاعیه در سامانه آموزش راه‌اندازی شد
امکان پرداخت الکترونیکی جریمه دیرکرد تسویه حساب در پیشخوان خدمت سامانه آموزش
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی کارگاه آموزشی Arc-GIS برگزار می کند.
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه/رساله در نیمسال دوم 1400-1399
فلوچارت درخواست دفاع
اطلاعیه جلسه مصاحبه داوطلبین دکتری پیوسته بیوتکنولوژی سال 1400 پردیس علوم دانشگاه تهران
نمایش 1 - 10 از 176 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 18

جلسه دفاع رساله دکتری

عنوان
سنتز و بکارگیری نانوکلاسترهای جدید مس و نقره در طراحی سنسورهای فلورسانسی برای اندازه گیری کاتیون ها و آنیون های معدنی در نمونه های آبی / زهرا شاکری کاردر
تکامل سازشی Lactococcus lactis به منظور افزایش رشد باکتری و تولید نایسین / ریحانه پاپیران
ساخت حسگرهای گازی بر پایة مواد پیزوالکتریک و لایه های دو بعدی نانوساختار / صنم رحیمی
قضیه کانونی شدن، شرایط انرژی و فضازمان های دوسیته گونه / محمد آقائی مقدم
ساخت و مطالعه لایه های دو بعدی و نانوساختارهای بور و کاربردهای الکتریکی آنها / علی مظاهری
ترابرد جرم از غشاء‌های نانوساختار / خاطره عزیزی
عامل¬دارکردن ناحیه¬گزین هتروسیکل¬های حاوی نیتروژن و اکسیژن از طریق فعال¬سازی پیوندهای C-H به وسیله واکنش¬های کاتالیزشده با فلز و عاری از فلز / علی معظم باباشیخعلی
مطالعه فرآیند جذب برخی گازها و جداسازی ایزوتوپی توسط برخی MOFها با استفاده از روش های نظری و روش های آزمایشگاهی / فاطمه سادات بنی جمالی
سنتز و اصلاح پلیمرهای کوئوردیناسیونی زیست‌سازگار با قابلیت دارورسانی پوستی / سید داریوش طاهرزاده
طراحی و ساخت زیست‌حسگرهای الکتروشیمیایی بدون‌نشان بر پایه‌ی آنتی‌بادی جهت تشخیص سریع عوامل بیماری‌های طیور (مانند گامبرو) / سید محمد نظام الدینی
نمایش 1 - 10 از 220 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 22

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
بررسی خواص ترمودینامیکی و سینتیکی جذب / واجذب محلول کورکومین بر روی مزوپور های سیلیکاتی / نیوشا حسن دوست
تعمیم هایی از شعاع عددی عملگرهای فضاهای هیلبرت / مهران مداح
تهیه و کاربرد غشای ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g-PMMA/TiO2 / نازنین زینلی پور
مطالعه سینتیک تخریب آلاینده های رنگی آلی مختلف توسط فتوکاتالیزور جدید مغناطیسی بر پایه Fe3O4/ZnO تحت تابش نور مرئی / فریما منشور
مطالعه خواص فیزیکی-شیمیایی شامل حجم فزونی ، گرانروی و ضریب شکست در مخلوط های دو جزئی و سه جزئی ایزوپروپیل استات –متانول-تتراهیدروفوران / زهرا محمد یاری
رفتار کوانتومکانیکی اکسایتون های محصور شده در نقاط کوانتومی در حضور میدان تابش / دانشجو سارا موحدمنش
شکست تقارن کایرال و تک قطبی ها در نظریه های پیمانه ای / علی فاطمی ابهری
طیف سنجی رامان سطح بهبودیافته با استقاده از نانومارپیچ های مخروطی مس / داوود پورزاده
بررسی ترشوندگی سطح فسفرن با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو: برهان مصطفوی
بررسی رفتار سطح مشترک در سیستم دو فازی با رویکرد شبیه سازی دینامیک مولکولی / دانشجو: مریم حمزه
نمایش 51 - 60 از 74 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 8

دانشجویی و فرهنگی

پژوهش و فناوری

کتابخانه پردیس علوم

اداری و مالی

کتابخانه پردیس علوم

دسترسی سریع

تماس با رئیس پردیس علوم
دفترچه تلفن
خبرنامه پردیس
پست الکترونیک
بنیاد حامیان