- جمعه، ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

اطلاعیه ها

اخبار و رویدادها

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


فرم ها و آئین نامه ها
دوره کهاد
دوره های دو وجهی
دوره های آموزش آزاد

--

جلسه دفاع رساله دکتری

عنوان
کاربرد روش های کالیبراسیون چند متغیره برای حسگرهای الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانوساختار‌های کربنی اصلاح شده جهت اندازه گیری همزمان دارو‌های مورفین و متادون / محمد مهدی حبیبی
بررسی خواص ضد‌‌‌خوردگی پوشش‌های گرافنی اصلاح شده با نانو ساختار‌های کربن نیترید گرافیتی با استفاده از روش‌های تجربی و مدلسازی مولکولی / نگار امیری
مدل سازی سه بعدی سیستم نفتی کرتاسه زیرین در شمال غرب خلیج فارس با نگرش ویژه بر شناسایی تله های چینه ای توالی آلبین / فرامرز شعبانی
سنتز ترکیبات آلی جدید برپایه سولفونآمید و بررسی اثرات آن / محمد عسکرزاده
سنتز و کاربرد حلالهای فرازودگداز طبیعی جدید برای پاکسازی مزاحمتهای ماتریس نمونه و استخراج باقیمانده آفت‌کشها از مواد غذایی به وسیله روش‌های میکرواستخراج سبز و آنالیز کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی / سارا سلطانی
نمایش 1 - 5 از 276 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 56

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
مطالعه خواص کوانتومی حالت افت و خیزهای کیهانی و کلاسیک شدن آنها / مهتاب یعقوبی راد
درهم تنیدگی دو اتم دو ترازه در نزدیکی یک محیط هایپربولیک دانشجو: کیمیا ستایش مهر
بررسی مسیر گسترش ترک در نمونه‌های سنگی تحت آزمایش برزیلی با استفاده از روش برهم‌نگاری تصاویر دیجیتال / چمران کاظمی
پالینوستراتیگرافی و ارزیابی محیط دیرینه نهشته های کرتاسه بالایی (واحدK3) در حوضه البرز مرکزی (برش روستای زره در) / فرحناز اکبر زاده
زمین شناسی، کانی شناسی، زمین شیمی و الگوی تشکیل کانسار آهن حنار و ارتباط آن با کانسار بیشه و آنومالی جنوبشرقی قلعه زری، بیرجند، استان خراسان جنوبی / امیر حسن پور
تعیین پارامترهای مقاومت برشی خرده ذرات آهکی در شرایط فشار همه جانبه / رضا ملکی
مقایسه اثر روش‌های انجمادی سریع و شیشه‌ای اسپرم انسان بر الگوی متیلاسیون برخی ژن‌های نقش‌پذیر دخیل در ناباروری / ناهید خسرونژاد
تاثیر روش سنتز بر مورفولوژی و خواص چند آنزیمی نانوسریا در رویکرد درمانی جدید برای بیماری پارکینسون / فاطمه عابدی
خواص کیفی مسئله خوشه بندی حداقل مجموع مربعات در یادگیری ماشین / فرناز سودی
قضیه ضریب جهانی برای *C-جبرها / علی رشت اباد جدیدی
نمایش 11 - 20 از 259 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 26

دسترسی سریع

تماس با رئیس دانشکدگان علوم
دفترچه تلفن
خبرنامه پردیس
پست الکترونیک
بنیاد حامیان

دانشجویی و فرهنگی