School of school-of-mathematics-statistics-computer-science - پردیس علوم
- دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

اخبار

نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397

دانشکده ریاضی

 

رئیس دانشکده: دکتر سیامک یاسمی

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری ریاضی

     

معاون پژوهشی: دکتر محمد گنج تابش

معاون آموزشی: دکتر غلامرضا رکنی

 

 

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر تحت نام "گروه ریاضی" در سال 1303شمسی در دارالمعلمین عالی شروع به کار کرد. ادارة این گروه در سال 1307 شمسی به دانشسرای عالی و سرانجام در سال 1313 (سال تأسیس دانشگاه تهران) به دانشکده علوم واگذار شد.

 این دانشکده با سابقه ترین مرکز آموزش عالی ریاضیات در ایران است که بیشترین سهم را در تربیت متخصصان شاخه های مختلف علوم ریاضی داشته است. بعضی از گرایش های دیگر علوم ریاضی مانند "آمار و احتمال" ، "ریاضیات کاربردی" و "علوم کامپیوتر" در این دانشکده به موازات ریاضیات محض رشد کرده و به جامعة ایرانی معرفی شده اند. نقش ممتاز و هدایت گر این دانشکده در جامعة ریاضی ایران در سال 1350 شمسی با داشتن بیشترین عضو در هیأت مؤسس انجمن ریاضی ایران نمایان گردید. در این دانشکده، در راستای تعمیق آموزش عالی ریاضیات، در سال 1337  دورة کارشناسی ارشد ریاضی راه اندازی شد، و در پی آن، به منظور گسترش پژوهش های بنیادی و تأمین اعضاء هیات علمی دانشگاه های کشور، در سال 1367 دورة دکتری ریاضی تاسیس گردید. با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در سال 1380،  قطب علمی زیست ریاضی در این دانشکده آغاز به کار نمود و به مدت دو دوره به فعالیت خود ادامه داد. دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران با بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شاخص دنیا موافقت نامه همکاری های دوجانبه و تبادل هیات علمی و دانشجو دارد. در حال حاضر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری براساس برنامه ‏های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هرساله اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‏ های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر می نماید.

در این دانشــکده هم اکنون تعداد 452 دانشــجوی کارشناسی، 154 دانشــجوی کارشناسی ارشد و 43 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.

 

با توجه به تخصص‏ های موجود در دانشکده، دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر روی مسائل تحقیقاتی زیر کار می‏ کنند.

 ریاضی محض: هندسه جبری، ترکیبیات جبری،  جبر جابجایی و روشهای همولوژیک در جبر جابجایی، ترکیبیات، منطق ریاضی، گروههای متناهی و سرشت گروههای متناهی، ابر ساختارهای جبری، نیم گروههای تبدیل، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیزهارمونیک

 ریاضی کاربردی: تحقیق در عملیات و بهینه سازی، آنالیز محدب، آنالیز ناهموار، آنالیز عددی،  دستگاه های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل، زیست ریاضی، نظریه بازی ها، و ریاضیات مالی

 آمار: آمار بیزی، احتمال، نظریه کنترل و فرآیندهای تصادفی، استنباط آماری، قابلیت اعتماد ، داده های ترتیبی، کاربرد آمار و احتمال در بیوانفورماتیک

 علوم کامپیوتر: نظریه الگوریتم، پردازش موازی، بیوانفورماتیک، یادگیری ماشین، منطق محاسباتی، نظریه محاسبات، محاسبات مولکولی، محاسبات کوانتمی و ترکیبیات محاسباتی

امکانات آموزشی:

برای دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشکده دارای یک سایت کامپیوتری عمومی و یک سایت کامپیوتری تخصصی آمار می باشد.

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشکده دارای یک سایت پردازش موازی است که دانشجویان برای انجام امور تحقیقاتی خود از آن استفاده می کنند.

همچنین برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده دارای یک کتابخانه تخصصی است که دانشجویان این مقاطع می توانند از آن استفاده نمایند.

در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر به یاد بود یکی از اساتید پیشکوست علوم کامپیوتر ، دکتر هایده اهرابیان، یک بورس تحصیلی در نظر گرفته شده است که دانشجویان در مهرماه هر سال با فراخوان دانشکده می توانند برای دریافت آن اقدام نمایند.

 

رشته‌های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

ریاضی محض

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

ریاضی کاربردی

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

علوم کامپیوتر

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

آمار

کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

 

اعضای هیئت علمی بخش آمار

 

نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
افتخاری مهابادی سمانه استادیار 2613 seftekhari@ut.ac.ir S.Eftekhari@khayam.ut.ac.ir
امینی سیدمرتضی دانشیار 2798 morteza.amini@ut.ac.ir morteza.amini@khayam.ut.ac.ir
پزشک حمید استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir pezeshk@khayam.ut.ac.ir
حقیقی فیروزه دانشیار 2297 fhaghighi@ut.ac.ir haghighi@khayam.ut.ac.ir
رضائی قهرودی زهرا دانشیار 2915 z.rezaeigh@ut.ac.ir z.rezaeigh@khayam.ut.ac.ir
شمه سوار سودابه دانشیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir shemehsavar@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی محض

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
اسدی محمدباقر دانشیار 2916 mb.asadi@ut.ac.ir mb.asadi@khayam.ut.ac.ir
آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir fatemah@khayam.ut.ac.ir
خواجه صالحانی مهدی استادیار 3659 salehani@ut.ac.ir  
درفشه محمدرضا استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir daraf@khayam.ut.ac.ir
رضاوند رضا استادیار 3303 rezavand@ut.ac.ir rezavand@khayam.ut.ac.ir
زارع هادی استادیار 2798 hadi.zare@ut.ac.ir hadi.zare@khayam.ut.ac.ir
سبزرو حسین استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir sabzrou@khayam.ut.ac.ir
سید فخاری سید امین استادیار 2297 aminfakhari@ut.ac.ir fakhari@khayam.ut.ac.ir
عامری رضا استاد 2624 rameri@ut.ac.ir rameri@khayam.ut.ac.ir
قادرمرزی امیر استادیار   a.ghadermarzi@ut.ac.ir  
کمالی نژاد علی استادیار 2484 kamalinejad.a@ut.ac.ir  
یاسمی سیامک استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir yassemi@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش ریاضی کاربردی

 
نام خانوادگی نام رتبه علمی شماره تماس پست الکترونیک دانشگاه پست الکترونیک خیام
حسینی علیرضا استادیار 2627 hosseini@ut.ac.ir  
جمشیدی آرتا استادیار 2484 arta.jamshidi@ut.ac.ir  
درویش زاده مهدی رضا استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir darvishzadeh@khayam.ut.ac.ir
رکنی لموکی غلامرضا دانشیار 2624 rokni@ut.ac.ir rokni@khayam.ut.ac.ir
سلیمانی دامنه مجید دانشیار 2613 m.soleimani.d@ut.ac.ir soleimani@khayam.ut.ac.ir

 

اعضای هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر

 

ارتباط با دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

رئیس دانشکده

66412178 و 61112295

فاکس                                         

66412178

معاون آموزشی

61112484

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

61112916

آموزش دانشکده

61113649

کتابخانه

61112627

سایت ریاضی

61113656

سایت آمار

61113657