- جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

آرشیو اخبار

نمایش 1 - 20 از 297 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 15
نمایش 1 - 20 از 116 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6
عنوان تعداد مشاهده
مرور جنس (Limonium) از تیره کلاه میر‌حسن (Plumbaginaceae) در جنوب‌غرب آسیا و بررسی روابط خویشاوندی این جنس و جنس‌های نزدیک به آن با استفاده از روش‌های مولکولی و گرده‌شناسی 1181
پیش بینی تغییرات تعداد کپی ژنی در سطح ژنوم با استفاده از یک مدل محاسباتی 1465
ارزیابی عملکرد مایعات یونی نشانده شده بر روی بستر نانو متخلخل سیلیسی در شیرین سازی گاز طبیعی 1444
سنتز نانوساختارهای کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4) و بررسی کاربرد آنها به عنوان مواد نشر دهنده نور 3596
مدلسازی محاسباتی بازشناسی اشیاء در قشر بینایی مغز 1767
محاسبه رفتار کوانتومکانیکی اتم ها و الکترون های محبوس شده در نانوکانال ها و نانوحفره ها تحت پتانسیل جاذب 1754
تهیه و بررسی خواص غشاهای نانوکامپوزیتی پلی اتر سولفون بر پایه گرافن اکسید اصلاح شده 2263
1. مطالعات سینتیکی، مدل سازی تعادلی و شبیه سازی دینامیک مولکولی جذب سطحی برخی آنتی بیوتیک ها بر روی نانو صفحه گرافن و نانواکسید گرافن/ 2. افزایش انرژی نور با نانو ذرات برای کاربردهای درمانی 1795
جنبه های الگوریتمی ایده آل چندجمله ای پارامتری و کاربردهای آن 1966
کنترل گسیل میدانی نانولوله های کربنی با استفاده از نانوساختارهای فلزی و نیمرسانا 1835
تعیین منحنی های انرژی پتانسیل برای مولکولهای دو اتمی با استفاده از طیفهای با قدرت تفکیک بالا 1913
گذار فاز میدان‌های کوانتومی و فضازمان‌های چرخان 2198
نمایش 141 - 152 از 152 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 8