اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ویژه استعدادهای درخشان 1403

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ویژه استعدادهای درخشان 1403


زمان بندی مصاحبه حضوری متقاضیان ادامه تحصیلی در مقطع دکتری از طریق استعداد درخشان سال 1403

عنوان رشته

تاریخ برگزاری مصاحبه

ساعت

محل برگزاری مصاحبه

آمار

1403/02/23

14:40

کلاس 204

ریاضی محض

1403/02/23

15:00

اتاق شورا

ریاضی کاربردی

1403/02/23

15:00

سالن هشترودی

علوم کامپیوتر

1403/02/25

15:00

اتاق شورا

 

 

داوطلبان گرامی بایستی ساعت 30 دقیقه قبل از شروع بازه زمانی مصاحبه با مراجعه به دفتر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر اعلام حضور نمایند.

لازم است داوطلبان یک نسخه کارنامه تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، همچنین پرینت مقاله چاپ شده در صورت وجود را به همراه داشته باشند.

آدرس: میدان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :