تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1403

تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1403


به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

 

تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1403

ردیف

مرحله

زمان

ملاحظات

1

اعلام فراخوان انتخابات

21 فروردین 1403

توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

2

ثبت نام نامزدها

1 تا 10 اردیبهشت

سامانه جامع فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران

3

استعلام آموزشی و انضباطی

11 تا 21 اردیبهشت

استعلام آموزشی و انضباطی توسط معاونت فرهنگی دانشکده ها/دانشکدگان

(ارسال اسامی از اداره کل فرهنگی به معاونت فرهنگی دانشکده ها/دانشکدگان)

4

ثبت نهایی نامزدها در سامانه جامع فرهنگی اجتماعی

22 اردیبهشت

توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

5

شروع تبلیغات

23 تا 31 اردیبهشت

توسط نامزدها

6

زمان انتخابات

چهارشنبه 2 خرداد

سامانه جامع فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران

7

اعلام نتایج انتخابات

تا سه روز کاری پس از انتخابات

توسط اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

8

رسیدگی به اعتراضات احتمالی

تا یک هفته پس از اعلام نتایج

توسط نامزدها

9

ارسال صورتجلسه و انتخاب دبیر

تا ده روز پس از اعلام نتایج

توسط معاونت فرهنگی دانشکده ها/دانشکدگان

10

انتخاب و اعلام استاد مشاور

تا یک ماه پس از اعلام نتایج

به پیشنهاد شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی و صدور احکام توسط معاونت فرهنگی دانشکده ها/دانشکدگان

 


 

 

 

آدرس کوتاه :