شماره تماس کارشناسان آموزش مجازی

شماره تماس کارشناسان آموزش مجازی


۱- خانم خالصی    61113656 - ۰۹۳۷۳۴۴۲۶۷۵

۲- خانم رهنما (دانشکده فیزیک) 61118746

3- آقای محمدی (امریه)  ۰۹۳۳۴۳۳۰۵۶۱

4- آقای شاه آبادی (امریه)  61118651

6- خانم باقرشاهی 61112880


 

آدرس کوتاه :