انتصاب شایسته دکتر داریوش اسماعیلی، استاد محترم دانشکده زمین شناسی پردیس علوم به عنوان"رئیس سازمان نظام مهندسی معدن" با حکم ریاست محترم جمهور

انتصاب شایسته دکتر داریوش اسماعیلی، استاد محترم دانشکده زمین شناسی پردیس علوم به عنوان"رئیس سازمان نظام مهندسی معدن" با حکم ریاست محترم جمهور


جناب آقای دکتر داریوش اسماعیلی، استاد محترم دانشکده زمین شناسی پردیس علوم با حکم ریاست محترم جمهور به عنوان"رئیس سازمان نظام مهندسی معدن" انتخاب شدند.

ضمن عرض تبریک این انتصاب شایسته به ایشان و خانواده دانشگاه تهران امید است همواره شاهد حضور مؤثر دانشگاهیان و به ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در عرصه‌های مهم و کلیدی کشور باشیم.

آدرس کوتاه :