تربیت بدنی پردیس علوم بمناسبت هفته بزرگداشت خوابگاه ها برگزار می نماید.(دانشجویان وکارکنان)

تربیت بدنی پردیس علوم بمناسبت هفته بزرگداشت خوابگاه ها برگزار می نماید.(دانشجویان وکارکنان)


تربیت بدنی پردیس علوم بمناسبت هفته بزرگداشت خوابگاه ها برگزار می نماید.(دانشجویان وکارکنان)
1-    شوت فوتسال (چرخش سریع به دور مانع واقدام شوت به سمت دروازه) مکان برگزاری :زمین والیبال پشت پردیس زمان :یکشنبه 26 اردیبهشت ساعت 30/11
2-    پرتاب دارت مکان برگزاری :زمین والیبال پشت پردیس سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 30/11
3-    آمادگی جسمانی پسران: (شامل بارفیکس– دراز نشست با توپ –– تعادل – چابکی – پرش زیگزاگ) سالن ورزش کوچ شفیعی دوشنبه 27  اردیبهشت ساعت 12
دختران: چابکی، طناب، دراز نشست با توپ، زیگزاگ، عبور از مانع. سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 11 سالن ورزش کوچه شفیعی

4-    مسابقات پرس سینه قدرتی در سه دسته سبک وزن – میان وزن – سنگین وزن (سالن ورزش کوچه شفیعی) چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 30/11
5-    تنیس روی میز پسران: (مسابقات به صورت تک حذفی و 2 از 3 برگزار می شود.) سالن ورزش کوچه شفیعی  شنبه 25 اردیبهشت ساعت 30/11
دختران: یکشنبه 26 اردیبهشت ساعت 10سالن ورزش کوچه شفیعی
طناب زنی پسران: (محل برگزاری محوطه زمین والیبال) سه شنبه 4 خرداد  ماه ساعت 30/11 دختران: سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 10 صبح سالن ورزش کوچه شفیعی
مسابقات در رشته های مذکور به شرط رسیدن حد نصاب حداقل 10 شرکت کننده می باشد.شرکت کنندگان می توانند جهت ثبت نام با شماره های 66415036 و 66415475 تماس حاصل نمایند. به برندگان جوایز اهدا خواهد شد.
 

آدرس کوتاه :