« بازگشت

ثبت انواع وام دانشجویی اول تا 18 هر ماه

ثبت انواع وام دانشجویی اول تا 18 هر ماه


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای ثبت انواع وام های ضروری ؛ موارد خاص و تسهیلات مسکن و ازدواج از 1 تا 18 هر ماه به سامانه جامع گلستان مراجعه نمایند.
 
 
امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم 

آدرس کوتاه :