« بازگشت

دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه EBSCO discovery service

به اطلاع می رساند دسترسی دانشگاه تهران برای سال ۲۰۱۹ علاوه بر ۲۷ پایگاه علمی از طریق EBSCOhost ، به EBSCO discovery service هم برقرار گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه :