دیدار ریاست دانشگاه سارایوو با ریاست پردیس علوم

دیدار ریاست دانشگاه سارایوو با ریاست پردیس علوم


ریاست دانشگاه سارایوو بعد از امضای تفاهم نامه با ریاست دانشگاه در اولین بازدید خود از دانشگاه تهران، روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه به مهمان ضیافت ناهار ریاست و هیأت رئیسه پردیس علوم بودند. ریاست دانشگاه سارایوو به همراه معاون آموزشی و دانشجویی، معاون همکاری‌های بین المللی و استاد فلسفه و زبان شناس فارسی این دانشگاه با رشته‌های تحصیلی و زمینه‌های تحقیقاتی پردیس علوم آشنا شده و از موزه جانورشناسی نیز بازدید کردند. پرفسور شاکریلی ریاست دانشگاه سارایوو حوزه فعالیت پردیس علوم را مشابه دانشکده علوم این دانشگاه توصیف کرده و پیشنهاد ایجاد همکاری‌های علمی مشترک را با آغاز تبادل دانشجو در سطح مقطع دکتری اظهار داشتند.

آدرس کوتاه :