راه اندازی دستگاه لایه نشانی پیشرفته با clean room کلاس 10000.

راه اندازی دستگاه لایه نشانی پیشرفته با clean room کلاس 10000.


راه اندازی دستگاه لایه نشانی پیشرفته با clean room کلاس 10000 به سرپرستی دکتر محمدرضا مهدی زاده.

راه اندازی دستگاه لایه نشانی پیشرفته با clean room کلاس 10000 به سرپرستی دکتر محمدرضا مهدی زاده.

با کمال مسرت به اطلاع می‌رسد پروژه ساخت اتاق تمیز کلاس ۱۰۰۰۰ دانشکده فیزیک دانشگاه تهران ویژه لایه‌نشانی کندوپاش به اتمام رسیده است. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نتایج ارزشمند آن باشیم. لطفاً جهت نحوه استفاده از خدمات دستگاه به آقای دکتر محمدی‌زاده مراجعه نمایید.

اتاق تمیز اصولاً به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی در آن فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد و در این محیط مقدار آلایندههای زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد. آلاینده‌های معمول عبارتند از: گرد و غبار، میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی. بطور دقیق تر اتاق تمیز محیطی با آلایش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است.

 

آدرس کوتاه :