مراسم آئین ورودی نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم برگزار خواهد گردید

مراسم آئین ورودی نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم برگزار خواهد گردید


مراسم آئین ورودی نو دانشجویان ورودی ۹۹ پردیس علوم پایه به منظور آشنایی دانشجویان و ارائه اطلاعات مفید و مورد نیاز نو دانشجویان، به صورت مجازی به زودی برگزار خواهد گردید.

تاریخ برگزاری مراسم آئین ورودی از طریق پیامک و همچنین در سایت پردیس طی روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه :