وب سایت جدید دانشکده زیست شناسی راه اندازی شد.

وب سایت جدید دانشکده زیست شناسی با هدف معرفی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و به منظور تعامل بهتر با مجموعه دانشگاهی، پژوهشگران و بازدیدکنندگان و تعاملات بین المللی، در راستای سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404 و بر اساس برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران  پیاده سازی و راه اندازی گردیده است.

در وب سایت جدید تلاش بر آن بوده که اطلاعات جامعتری از دانشکده زیست شناسی و پژوهشها و دستاوردهای این دانشکده ارائه گردد. این وب سایت در حال توسعه می باشد و اطلاعات جامعتری به زودی به آن افزوده خواهد شد.

وب سایت دانشکده زیست شناسی

 

 

 

 

آدرس کوتاه :