- شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹
 
پیشینه
گروه فیزیک دانشگاه تهران نخستین برنامه آموزشی عالی فیزیک در کشـــور است که در سال 1314 خورشـــیدی توسط استاد فقید دکتر محمود حسابی در دانشکده علوم دانشگاه پایه-گذاری شد. بعد‌ها نسل اول از شاگردان ایشان، آقایان دکتر کمال الدین جناب، دکتر علی اصغر خمسوی و دکتر ضیاءالدین اسماعیل بیگی به وی پیوسته و در گسترش گروه و تربیت نسلهای بعدی فیزیکدانها و دبیران فیزیک کشور کوشش بسیار کردند.
گروه فیزیک در سال 1352 از دانشکده علوم به مکان فعلی خود در انتهای خیابان کارگر شمالی منتقل شد و با گسترش بیشتر گروه و تشکیل زیر شاخه‌های مختلف در سال 1385 به دانشکده فیزیک ارتقا یافت.
در حال حاضر دوره‌های آموزشی و پژوهشی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک در گرایش‌های تخصصی: فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، گرانش و فیزیک نجومی، فیزیک ماده چگال، فیزیک مهندسی و فیزیک هسته‌ای در شاخه‌های نظری، تجربی و محاسباتی فعال بوده و هر سال از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرند.
 
در این دانشکده هم اکنون تعداد 280 دانشجوی کارشناسی، 143 دانشجوی کارشناسی ارشد و 68 دانشجوی دکتری مشغول به تحصیل می‌باشند.
 
دانشکده دارای پنج بخش با عنوان‌های فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته‌ای، فیزیک ذرات بنیادی و گرانش و فیزیک نجومی می‌باشد.
 

رئیس دانشکده: مسعود مهجور شفیعی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری فیزیک

 

رشته‌های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می‌باشد:
 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

فیزیک

کارشناسی

فیزیک - ماده چگال

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک هسته ای

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک ذرات بنیادی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

گرانش و فیزیک نجومی

کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی

فیزیک مهندسی

کارشناسی

 

بخش فیزیک اتمی و مولکولی

 فیزیک اتمی- مولکولی به مطالعه ماده و برهم کنش آن با تابش الکترومغناطیس در ابعاد اتمی و تعداد محدودی از اتم‌ها می‌پردازد. انرژی‌های مورد نیاز در این شاخه از مرتبه یک یا چند الکترون ولت است که شامل ترازهای اتمی و مولکولی می‌شود. زیر شاخه‌های این گرایش شامل فیزیک اتمی: اپتیک و فوتونیک (کلاسیک و کوانتومی)، فیزیک پلاسما، فیزیک لیزر، طیف سنجی و برهمکنش تابش و ماده هستند.

در حال حاضر در بیشتر شاخه‌های یاد شده در مقطع کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های آموزشـــی و پژوهشــی با امکانات تجربی مناسب در بخش دایر می‌باشند.

 

بخش فیزیک ماده چگال

 ۱- گرایش ماده چگال (حالت جامد، نانو فیزیک، سیستمهای پیچیده و مکانیک آماری)

  زمینه‌های پژوهشی- تجربی:

 • نانوفیزیک (نانولوله‌های کربنی، گرافین، ادوات نانومتری، حســـگرهای گازی، ســـلول‌های خورشیدی، نانوذرات)
 • فیزیک سطح (لایه‌های نازک، چند لایه‌ای‌ها، لایه‌های متخلخل، شیشه‌های خودتمیزشونده، لایه‌های مجسمه‌ سازی شده، سطوح پلاسمونی، خوردگی، بلورهای فوتونی، ابرآبدوستی) 
 • ابررسانایی (کپه‌ای و لایه نازک)

نظری:

 • بیوفیزیک و سیســتم‌های پیچیده (رشد تومور، شبکه) 
 • سیستم‌های بی‌نظم (انتشار امواج در محیط‌های کاتوره‌ای، جایگــزیدگی اندرســـون، ترابرد در محیط‌های کاتوره‌ای، فرآیندهای کاتوره‌ای) 
 • نانوفیزیـــک (نانــومکانیک، خواص اپتیکـــی نانوساختارها) 
 • ماده چگال نرم (فوم، مواد دانه‌ای)
 • مکانیک آماری (مدل‌های رشد سطح، فراکتال‌ها، برهمکنش‌های القایـــــی افت و خیــزی، سیستم‌های اسپینی)     
 • فیزیک سطح (لایه های نازک مجسمه سازی شده)

محاسباتی:

خواص مواد بر اساس نظریه تابعی چگالی ، دینامیک مولکولی، مونت کارلوی کوانتومی

آزمایشگاه‌های آموزشی: حالت جامد، حالت جامد پیشرفته

آزمایشگاه‌های پژوهشی: لایه نشانی فیزیکی (تبخیر حرارتی، تفنگ الکترونی)، XRD، علوم و فناوری نانو، ابررسانایی، AFM & STM، لایه نشانی اسپاترینگ

 

بخش فیزیک هسته‌ای

 نیروهای هسته‌ای ضعیف و قوی دو نوع از چهار اندرکنش بنیادی طبیعت هستند. لذا بررسی سیستم‌های شامل این نیروها از ارکان اصلی علم فیزیک است. از این رو فیزیک هسته‌ای موضوعی جذاب و جالب است که با استفاده از مدل‌های نظری و دستاوردهای تجربی به بررسی واکنش‌های اولیه در مهبانگ و تشکیل هسته‌های سبک، ساختار هسته‌های سنگین در طبیعت، پیچیدگی نیروهای بین ذرات تشکیل دهنده هسته، تشکیل و ساختار ستارگان می‌پردازد. در این بررسی از نظریه‌های مختلف کلاسیکی و مکانیک کوانتومی و فنآوری‌های تجربی استفاده می‌شود. به بیان دیگر اغراق‌آمیز نیست اگر هسته و سیستم‌های مرتبط با آن را به مثابه آزمایشگاهی برای محــک نظـــریات مطرح در فیزیک بنیادی بدانیم.  

در بخش هسته‌ای این دانشکده علاوه بر دروس مختلف درکلیه سطوح آموزشی فیزیک دروس مرتبط با فیزیک هسته‌ای در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توسط اعضای این بخش تدریس می‌شود. تاکنون دانشجویان زیادی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  در این بخش پروژه‌های پژوهشی داشته و فارغ التحصیل  شده‌اند. 

 

کارهای تحقیقاتی و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری درباره موضوعات زیر می‌باشد: 

 1. نظریه ساختار هسته (Nuclear Structure Theory) 

 2. تحلیل و بررسی نیروهای هسته‌ای

 3. ماده هسته‌ای (Nuclear Matter) و ستارهای نوترونی  (Neutron Stars) با استفاده از روش‌های بس ذره‌ای

 4.  محاسبه تابع ساختارها درون‌ها  Function of Hadrons) (Structure خصوصاً نوکلئون‌ها  

 5. شتابگرها و موضوعات مرتبط با آن

 6. استفاده از نظریه میدان‌های مؤثر بدون پایون(Pionless Effective Fields Theory) در مطالعه ساختار نیروهای چند جسمی 

 7. بکارگیری نظریه اختلالی کایرال (Chiral Perturbation Theory)  و محاسبه خصوصیت‌های هسته‌ها

 8.  محاسبات QCD برروی شبکه   (Lattice Quantum Chromodynamics (QCD) Calculation)  برای سیستم‌های چندجسمی 

 

بخش فیزیک ذرات بنیادی 

 مطالعه ساختار پارتونی هدرون‌ها و هســـته‌ها – اثـــر ای. ام. ســی -کرومودینامیک کــوانتومی در نواحــی اختلالی و غیراختلالی-پلاسمای کوارک گلئونی- ســــهم همجوش گلئونی در سطح مقطع بوزون هیگز- محاســـبه توابع پارتونی وابسته به تکانه عرضی و نقش آنها در تولید مزون‌های سنگین- سیستم‌های بس ذره‌ای با برهمکنش قوی و برد کوتاه. نظریه میدان و فیزیک ذرات در فضا زمان خمیده، جهان اولیه، انرژی تاریک، ماده تاریک ، بررسی اثرات توپولوژیک در فیزیک ذرات. هولوگرافی و کاربردهای آن در سیستمهای با کوپل شدگی قوی، و بطور مشخص تئوری کرومودینامیک کوانتمی و پلاسمای کوارک-گلوئن مطالعه خلا کرومودینامیک کوانتومی با استفاده از موجودات توپولوژیک مثل مونوپول‌ها و دایون‌ها و ورتکس‌های مرکزی. استفاده از مدل‌های پدیده شناختی برای مطالعه محبوس شدگی کوارک‌ها و محاسبه پتانسیل بین آنها  QCDو نظریه پیمانه‌ای شبکه. 


 

بخش گرانش و فیزیک نجومی

موضوعات مورد مطالعه در این بخش شامل نظریه میدان‌های کوانتومی در فضا- زمان-های خمیده، انرژی تاریک و ماده تاریک، حل‌های دقیق معادله انیشتین، مطالعه گرانش کوانتومی و گرانش حلقه کوانتومی، مطالعه اصول بنیادی مکانیک کوانتومی، اختر فیزیک و عدسی‌های گرانش می‌باشد. این بخش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می-پذیرد. این بخش دارای 4 دانشیار و 2 استادیار می‌باشد.


 
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک اتمی و مولکولی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir aghamir@khayam.ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir  
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir  
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir kouhian@khayam.ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک حالت جامد  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir  
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir  
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir savaloni@khayam.ut.ac.ir
4 صابری عباس علی دانشیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir  
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir  
6 محمدی زاده محمدرضا استاد 8611 zadeh@ut.ac.ir  
7 میری میر فائز دانشیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir  
8 واعظ علائی سید مهدی دانشیار 8642 smvaez@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک ذرات بنیادی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir  
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir sdeldar@khayam.ut.ac.ir
3 شجاعی باغینی علی دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir  
4 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir  
5 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir modarres@khayam.ut.ac.ir
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک هسته ای  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 بایگان شهریار استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir bayegan@khayam.ut.ac.ir
2 مشفق حمیدرضا استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir  
3 مهجورشفیعی مسعود دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir  
             
             
             
اعضای هیئت علمی بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی  
             
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن پست الکترنیک ut پست الکترونیک خیام
1 احمدی ناهید دانشیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir  
2 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir  
3 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir amabasi@khayam.ac.ir
4 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir  
5 نوری زنوز محمد استاد 8653 nouri@ut.ac.ir  

 

استاد شهید دکتر مسعود علیمحمدی

 

شهید دکتر مسعود علیمحمدی در سال ۱۳۳۸ در روستای کن از اطراف شهر تهران متولد شد. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیک به ترتیب از دانشگاه‌های شیراز و صنعتی شریف دریافت کرد. 

سپس در سال ۱۳۶۷ تحصیلات خود را در نخستین دوره دکترای فیزیک نظری دانشگاه صنعتی شریف پی گرفت و در مهر ماه سال ۱۳۷۱ به عنوان نخستین دانش‌آموخته  دکترای  فیزیک  داخل کشور فارغ‌التحصیل شد.

دکتر علیمحمدی عضو هیأت علمی و هیأت ممیزه دانشگاه تهران بود. وی همچنین  معاونت پژوهشی پردیس علوم را طی سال‌های ۸۷-۱۳۸۴  بر عهده داشت.

شهید دکتر علیمحمدی در طول سال‌ها فعالیت علمی و تحقیقاتی خود بیش از ۸۰ مقاله در معتبرترین مجلات علمی جهان به چاپ رسانده و در سال 13۸۶ در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی حائز رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی شده بود.

زمینه اصلی تحصیلات و تحقیقات دکتر علیمحمدی، ذرات بنیادی خصوصا نظریه ریسمان و به طور دقیق‌تر نظریه میدان‌های همدیس بود. وی مدت چهار سال به عنوان پژوهشگر غیرمقیم در پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعالیت داشت.

دکتر علیمحمدی صبح ۲۲ دی ۱۳۸۸ هنگام خروج از منزل در اثر انفجار بمبی که در یک موتورسیکلت در کنار در منزلش جاسازی شده بود به شهادت رسید.

پیکر استاد شهید دکتر علیمحمدی، ۲۴ دی ۱۳۸۸ با حضور انبوه تشییع کنندگان در جوار امامزاده علی اکبر در شمال تهران به خاک سپرده شد. 

روحش شاد و یادش گرامی باد

نمایشگر یک مطلب

 

 

دانشکده فیزیک از امکانات آموزشی و پژوهشی شامل کتابخانه جامع، سایت رایانه، آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی متعدد در گرایش های تجربی ذکر شده برخوردار است.

 

رئیس دانشکده  

61118652-88635911

فکس 

88004781

معاونین دانشکده  

61118651

روابط عمومی 

61118604

دبیرخانه 

61118604

امور عمومی 

61118664

کارشناسان آزمایشگاه  

61118770- 61118770-  61118625- 61118764

کتابخانه 

61118613

امور رایانه 

61118746

سایت کامپیوتری ساختمان قدیم 

61118608

سایت شهید علیمحمدی ساختمان جدید 

61118746

آموزش تحصیلات تکمیلی 

61118620

آموزش کارشناسی

61118649

امور دانشجویی 

61118618

حسابداری 

61118655

کارپردازی 

61118648

اموال و تغذیه  

61118701- 61118666

سلف اساتید و تغذیه 

61118657

تأسیسات 

61118665

سرایداری 

61118614

آزمایشگاه نانو فیزیک 

61118622

آزمایشگاه بلور شناسی 

61118619

آزمایشگاه ابررسانایی 

61118634

آزمایشگاه لایه های نازک 

61118610

آزمایشگاه مواد فوتونیکی

61118650

آزمایشگاه اپتیک 

61118663

آزمایشگاه اپتیک پیشرفته 

61118663

آزمایشگاه الکترونیک3،2،1 

61118625

آزمایشگاه حالت جامد 

61118619

آزمایشگاه فیزیک 3 اپتیک 

61118625

آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ،  2 

61118654

آزمایشگاه فیزیک پایه 3 (ترمودینامیک)

61118654

آزمایشگاه فیزیک جدید

61118635