- سه‌شنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

ماده 23 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته ماده 23 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

اخبار و اطلاعیه های آموزش و تحصیلات تکمیلی اخبار و اطلاعیه های آموزش و تحصیلات تکمیلی


حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس، کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد. 
این معاونت وظایف خود را به کمک اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی و بخش آموزش دانشکده‌ها انجام می‌دهد. لازم بذکر است که این اداره تنها، مجری قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص و یا کمیتة منتخب آموزشی می‌باشد.
پردیس علوم هم اکنون دارای 1446 دانشجوی کارشناسی، 869 دانشجوی کارشناسی ارشد و 463 دانشجوی دکتری می‌باشد. همچنین تعداد 79 دانشجو در دکترای پیوسته رشته بیوتکنولوژی مشغول به تحصیل می‌باشند.
اهم فعالیت‌های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی عبارت است از:
-  اداره کلیه امور آموزشی پردیس علوم
-  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط
-  نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه‌های آموزشی
-  تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش
- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد‌های وابسته از جمله واحد آموزش کارشناسی و کارشناسی ارشد
-  تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی پردیس
-  برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحد‌های ذیربط
- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه
- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست پردیس و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی
 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر علی کنعانیان

مرتبه علمی: استاد

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری پترولوژی کانی شناسی

 
 
 
اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
این اداره زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با کمک آموزش دانشکده‌ها وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:
- ورود اطلاعات برنامه هفتگی دروس عمومی و پایه به سیستم گلستان و اعلام به دانشکده‍-ها
- انجام ثبت نام و حذف و اضافه هر نیمسال مطابق برنامه زمانی ابلاغی دانشگاه
- نظارت بر انجام ثبت نام و حذف اضافه و در صورت نیاز بالا بردن ظرفیت‌ها با موافقت دانشکده یا گروه مربوطه
- آماده سازی برنامه هفتگی جهت ثبت نام ورودی‌های جدید
- ورود اطلاعات دانشجویان میهمان ترم و تکدرس و انجام ثبت نام آنها
- ثبت نام دروس میهمان در سایر دانشگاه‍‌ها  (تکدرس)
- انجام ثبت نام دانشجویان میهمان از یک دانشکده به دانشکده دیگر
- اختصاص دادن کد استاد و تصحیح موارد اشتباه
- تصحیح دروس اعم از نوع درس پیش نیاز، هم نیاز و اختصاص دادن کد آموزش جهت دروسی که جدیداٌ تصویب شده است.  
- اعمال اخطار فرم شماره 5 ( حذف اضطراری ) و صدور فرم‌های مذکور
- تصحیح فرم‌های حذف اضطراری در حد مجاز
- ورود غیبت‌های 16/3
- تصحیح مشخصات دانشجویان (آدرس، نام و  نام خانوادگی و ....)
- صدور کارت‌های دانشجویی قدیمی
- صدور لیست درج نمره کارآموزی
- ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، در شرف فراغت، انتقال به سایر دانشگاه‌ها، انصراف دائم، در شرف انتقال، اختصاص دادن کدهای مربوطه و ...
- تهیه آمارهای در خواستی از واحدهای مختلف دانشگاه
- پاسخگویی به درخواست دانشجویان که به این واحد ارجاع می‌گردد
- ورود برنامه هفتگی و ثبت نام کلیه واحدهای تابستانی (دانشجویان عادی و امور ایثارگران)
- کنترل دانشجویانی که تابستان ثبت نام واحد کارآموزی دارند و حذف واحدهایی که مجاز به اخذ آن نبوده‌اند
- تهیه فرم اعلام وضعیت جهت کمیسیون موارد خاص (با هماهنگی امور کمیته‌ها)
همچنین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای نظارت بر برنامه‌ریزی آموزشی پردیس زیر نظر کمیسیون تخصصی علوم پایه به فعالیت‌های زیر می‌پردازد:
-  جمع‌آوری اطلاعات آماری آموزش
-  انجام امور مربوط به بازنگری و تغییر در برنامه درسی
- بررسی و کنترل ساعات حق‌التدریس اعضاء هیأت علمی دانشکده‌ها
- تشکیل جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی و اعمال مصوبات شورا در سیستم گلستان
-  بررسی درخواست دانشکده‌ها در خصوص ورود اطلاعات دروس و اعمال آن در سیستم گلستان
-  برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی
-  ارزیابی شیوه تدریس کلیه دروس به صورت نیمسال به کمک دانشجویان جهت ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی
 

 

ارتباط با حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
 
معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی 
 
61112797، 66461505
فاکس 
66461505
رئیس خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
61112721
آموزش زیست شناسی (کارشناسی) 
61113732
آموزش زیست شناسی (کارشناسی ارشد) 
61113732
آموزش زمین شناسی (کارشناسی)  
61112717
آموزش زمین شناسی (کارشناسی ارشد) 
61112717
آموزش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر(کارشناسی) 
61113649
آموزش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر(کارشناسی ارشد) 
61113649
آموزش شیمی(کارشناسی) 
61113640
آموزش شیمی(کارشناسی ارشد) 
61113640
آموزش فیزیک (کارشناسی) 
61118649
آموزش فیزیک (کارشناسی ارشد) 
61118620
امور فارغ التحصیلی (کارشناسی) 
61112562
امور فارغ التحصیلی (کارشناسی ارشد) 
61112562
بایگانی آموزش پردیس  61112562
 
 
 
این اداره زیر نظر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با کمک آموزش دانشکده‌ها وظایف زیر را عهده‌دار می‌باشد:
- ورود اطلاعات برنامه هفتگی دروس عمومی و پایه به سیستم گلستان و اعلام به دانشکده‍-ها
- انجام ثبت نام و حذف و اضافه هر نیمسال مطابق برنامه زمانی ابلاغی دانشگاه
- نظارت بر انجام ثبت نام و حذف اضافه و در صورت نیاز بالا بردن ظرفیت‌ها با موافقت دانشکده یا گروه مربوطه
- آماده سازی برنامه هفتگی جهت ثبت نام ورودی‌های جدید
- ورود اطلاعات دانشجویان میهمان ترم و تکدرس و انجام ثبت نام آنها
- ثبت نام دروس میهمان در سایر دانشگاه‍‌ها  (تکدرس)
- انجام ثبت نام دانشجویان میهمان از یک دانشکده به دانشکده دیگر
- اختصاص دادن کد استاد و تصحیح موارد اشتباه
- تصحیح دروس اعم از نوع درس پیش نیاز، هم نیاز و اختصاص دادن کد آموزش جهت دروسی که جدیداٌ تصویب شده است.  
- اعمال اخطار فرم شماره 5 ( حذف اضطراری ) و صدور فرم‌های مذکور
- تصحیح فرم‌های حذف اضطراری در حد مجاز
- ورود غیبت‌های 16/3
- تصحیح مشخصات دانشجویان (آدرس، نام و  نام خانوادگی و ....)
- صدور کارت‌های دانشجویی قدیمی
- صدور لیست درج نمره کارآموزی
- ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، در شرف فراغت، انتقال به سایر دانشگاه‌ها، انصراف دائم، در شرف انتقال، اختصاص دادن کدهای مربوطه و ...
- تهیه آمارهای در خواستی از واحدهای مختلف دانشگاه
- پاسخگویی به درخواست دانشجویان که به این واحد ارجاع می‌گردد
- ورود برنامه هفتگی و ثبت نام کلیه واحدهای تابستانی (دانشجویان عادی و امور ایثارگران)
- کنترل دانشجویانی که تابستان ثبت نام واحد کارآموزی دارند و حذف واحدهایی که مجاز به اخذ آن نبوده‌اند
- تهیه فرم اعلام وضعیت جهت کمیسیون موارد خاص (با هماهنگی امور کمیته‌ها)
همچنین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در راستای نظارت بر برنامه‌ریزی آموزشی پردیس زیر نظر کمیسیون تخصصی علوم پایه به فعالیت‌های زیر می‌پردازد:
-  جمع‌آوری اطلاعات آماری آموزش
-  انجام امور مربوط به بازنگری و تغییر در برنامه درسی
- بررسی و کنترل ساعات حق‌التدریس اعضاء هیأت علمی دانشکده‌ها
- تشکیل جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی و اعمال مصوبات شورا در سیستم گلستان
-  بررسی درخواست دانشکده‌ها در خصوص ورود اطلاعات دروس و اعمال آن در سیستم گلستان
-  برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی
-  ارزیابی شیوه تدریس کلیه دروس به صورت نیمسال به کمک دانشجویان جهت ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی