آرشیو اطلاعیه ها آرشیو اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان ورودی 98: کارگاه مهارتهای زندگی و آسیب شناسی اجتماعی

قابل توجه دانشجویان ورودی 98: کارگاه مهارتهای زندگی و آسیب شناسی اجتماعی


کارگاه مهارتهای زندگی و آسیب شناسی اجتماعی 1 در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 از ساعت 8:30 لغایت 12:30 در محل دانشکده زیست‌شناسی برگزار می‌شود.

حضور کلیه دانشجویان ورودی 98 در این کارگاه الزامی است و حضور و غیاب به عمل خواهد آمد.

 

 

 

آدرس کوتاه :