دکتر علی فرازمند دکتر علی فرازمند

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 2476 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: afarazmand@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی مولکولی-ژنتیک، دانشگاه گلف، ۱۳۷۹
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی گرایش ژنتیک، ۱۳۶۴
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۷