دکتر احسان عارفیان دکتر احسان عارفیان

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 66965594 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: arefian@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، ویروس شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  • کارشناسی ارشد، ویروس شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
  • کارشناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران