دکتر آمنه رضایوف دکتر آمنه رضایوف

استاد

 

تلفن:2483 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: arezayof@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی - علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲
  • کارشناسی، زیست شناسی - علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۹