پیام رئیس دانشکده پیام رئیس دانشکده

 

با سلام
  امروزه علم زیست شناسی در حل چالش ها و معضلات جهانی نقش بسیار مهمی ایفا می نماید. ارتقای کیفی پژوهش ها به همراه ایجاد رشته های جدید زیست شناسی که مورد توجه جامعه جهانی می باشد و در  راستای سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴ و بر اساس برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران می باشد، نقش مهمی در برآورده نمودن نیازهای جامعه ایفا می نماید.
امروزه، رشد و شتاب علمی دانشگاه تحت تاثیر پارامترهای متنوعی در سطوح نیروی انسانی، نیازهای جامعه و برنامه های پژوهشی کشور است که توجه به آنها ضروری و عدم درنظرگرفتن آنها منجر به کاهش سرعت و بروز آسیب گاهی جبران ناپذیر خواهد شد. افزایش ارتباطات تعاملات در سطوح ملی و بین المللی، به روزرسانی قوانین آموزشی-پژوهشی دانشگاه، و هدف مندی پژوهش ها بر اساس نیازهای جامعه با توجه به  استاندارد و کیفیت عالی با مشارکت دانشمندان متخصص بین المللی و ایجاد رشته های بین رشته ای (Interdisciplinary program)  و ترارشته ای (Transdisciplinary program) از راهکارهای مقابله با چالش های موجود دانشگاه و جامعه علمی کشور خواهد بود. افزایش مسئولیت پذیری و تشویق هیأت علمی دانشکده برای نقش آفرینی کارآمد به منظور افزایش کیفیت آموزش و پژوهش، حمایت از هیأت علمی دانشکده در دریافت گرنت های پژوهشی داخلی و بین المللی، سرمایه گذاری بر اساس توانمندی های تخصصی هیأت علمی از طریق تاسیس شرکت های دانش بنیان و برگزاری کارگاه های آموزشی در سطوح ملی و بین المللی  از اهداف دانشکده زیست شناسی خواهد بود. همچنین توجه به سطح کمی و کیفی آموزش و پژوهش، جذب دانشجویان نخبه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، توجه به انجمن علمی دانشجویان و مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و ایجاد انگیزه ادامه تحصیل و امید به آینده از برنامه های اصلی دانشکده زیست شناسی می باشد. تعریف و هدایت موضوعات پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بصورت مسأله محور در جهت حل مشکلات کشور و مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیم، بحران آب، بحران انرژی، آلودگی های زیست محیطی و سلامت انسان نقش و جایگاه دانشکده زیست شناسی را در کشور و جامعه نمایان می کند.

 

محمدعلی آموزگار

استاد میکروبیولوژی