دکتر الهه الهی دکتر الهه الهی

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 3561 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: elaheelahi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی، دانشگاه میشیگان، ۱۳۵۵
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه کالیفرنیا، ۱۳۴۹