دکتر فریده عطار دکتر فریده عطار

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 2968 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: faridehattar@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی – سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، تهران
  • کارشناسی ارشد، علوم گیاهی، دانشگاه تهران، تهران