دکتر قمرتاج حسین دکتر قمرتاج حسین

 

 

دانشیار

 

تلفن: 2622 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: ghossein@ut.ac.ir

اتاق شماره 100

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، بیوشیمی بالینی، دانشگاه ژنو، ژنو، سوئیس، ۱۳۷۶
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی، دانشگاه ژنو، ژنو، سوئیس، ۱۳۷۲
  • کارشناسی، دانشگاه ژنو، ژنو، سوئیس، ۱۳۶۹