دکتر حسن رحیمیان دکتر حسن رحیمیان

 

 

دانشیار

 

تلفن: 2629 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: h.rahimian@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، جانورشناسی دریا، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد، ۱۳۷۷
  • کارشناسی ارشد، اکولوژی دریا، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد، ۱۳۷۳
  • کارشناسی، زیست شناسی-علوم جانوری، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۹