دکتر حمید مقیمی دکتر حمید مقیمی

 

 

PhD، استادیار

 

تلفن: 3314 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: hmoghimi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۹۱
  • کارشناسی ارشد، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۶
  • کارشناسی، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۳