دکتر حوری سپهری دکتر حوری سپهری

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 2626 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: hsepehri@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی، دانشگاه سوربن، ۱۳۵۶
  • کارشناسی ارشد، تهران، ۱۳۴۹
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانش سرای عالی تهران، تهران، ۱۳۴۹