دکتر جواد حامدی دکتر جواد حامدی

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 3556 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: jhamedi@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۱
  • دکتری، میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ۱۳۶۸