دکتر نسیم کاشف دکتر نسیم کاشف

 

 

PhD، دانشیار

 

تلفن: 3558 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: kashefn@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، باکتری شناسی پزشکی، تربیت مدرس، تهران، ۱۳۷۷
  • کارشناسی ارشد، باکتری شناسی، تربیت مدرس، تهران، ۱۳۸۰
  • کارشناسی، میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی - تهران، تهران، ۱۳۸۵