خدمات-آموزشی-پژوهشی - biology
- یک‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

خدمات آموزشی - پژوهشی

مسئول: دکتر حمید مقیمی

 

استادیار، بخش میکروبیولوژی

 

تلفن: 66415495 (۰۲۱)

 

نمابر: ۶۶۴۹۲۹۹۲ (۰۲۱)

 

پست الکترونیک: hmoghimi@ut.ac.ir

 

بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران