دکتر معصومه ملک دکتر معصومه ملک

 

 

استاد

 

تلفن: 2702 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: memalek@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی، دانشگاه سوانزی، ولز، ۱۳۷۶
  • کارشناسی، زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۹