دکتر وحید نیکنام

 

 

PhD، استاد

 

تلفن: 3637 6111 (021) 98+

نمابر: ۲۹۹۲ ۶۶۴۹ (۰۲۱) ۹۸+

پست الکترونیک: niknamv@ut.ac.ir

اتاق شماره

آدرس: بخش علوم گیاهی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، خیابان انقلاب، صندوق پستی 6455-14155، تهران، ایران

دانلود رزومه

 

تحصیلات

  • دکتری، زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی گیاهی، ۱۳۷۸
  • کارشناسی ارشد، زیست شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱
  • کارشناسی، زیست شناسی - علوم گیاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ۱۳۶۸